zagubione zwierzęta

02.03.2015
Mieszkanka Chełmna na ul. Łunawskiej  znalazła w kartonie pięć
porzuconych szczeniaków.
Dziękujemy za zainteresowanie. Wszystkie pieski mają już swój nowy dom.
24.03.2014
Na ul. Jastrzębskiego w dniu 23.03.2014r. wyłapano psa Hasky.
Właściciela prosimy o kontakt z dyżurnym straży miejskiej.
19.01.2014
Mieszkanka ul. Wodnej odnalazła zmarzniętego i wygłodzonego szczeniaka.
Jeżeli właściciel nie stawi się w ciągu kilku dni , będzie istniała możliwość adopcji.
09.12.2013
Adopcja Yorka zakończona.
Dziękujemy za zainteresowanie.23.10.2013
Znaleziony w dniu 22.10.2013r. na ul. Plac Rydygiera
Właściciela prosimy o kontakt.


22.08.2013
Odnaleziony w dniu 22.08.2013r. na Starych Plantach


18.06.2013
W dniu 16.06.2013r. wyłapany przez mieszkańca ul. Sokolej

07.06.2013
Odnaleziono wałęsającego się jamnika na ul. Rynek. Pies posiada obrożę ( srebrny łańcuszek)

02.06.2013
Pies został odnaleziony
05.01.2013
Mieszkanka Chełmna w dniu 05.01.2013r. przyprowadziła do Komendy Straży Miejskiej psa , którego wcześniej znalazła biegającego samotnie po ul. Biskupiej.
21.12.2012
W dniu 21.12.2012r. odnaleziono szczeniaka , który biegał bezpańsko na ul. Jastrzębskiego.

19.12.2012
Pies Husky odnaleziony w okolicy ul. Młyńskiej.


29.11.2012
W dniu 24.11.2012 r. mieszkanka ul. Jastrzębskiego przyniosła szczeniaka, ktorego właściciel przerzucił go  przez ogrodzenie i pozostawił na terenie jej działki.

21.11.2012
W dniu 21.11.2012r. mieszkaniec  poinformował funkcjonariuszy,że na ul. Powiśle bezpańsko biega bernardyn.


20.11.2012
W dniu 20.11.2012r. jeden z mieszkańców zgłosił ,że na ul. Rycerskiej biega pies, który jest ranny w łapę.
08.11.2012
W dniu 08.11.2012 r. na ul. Powiśle odnaleziono młodego szczeniaka.

05.11.2012
W dniu 05.11.2012r. na ul. Podgórnej
wyłapano czarnego dużego psa.


wiadomości

Posiadaczy zwierząt obowiązuje

-zarejestrowanie psa;
-oplacenie podatku za psa
-posiadanie aktualnego szczepienia

-wyposażenie psa w obrożę;

-prowadzenie psa na uwięzi

-pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec; -stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi.

-Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

-Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem

-usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach,  itp.); postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

-Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym

-niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.