Wezwanie za szybą samochodu

Wezwanie za szybą samochodu "R"

Kierowca , który otrzymał wezwanie za szybą samochodu ze znaczkiem "R" zobowiązany jest stawić się do
Straży Miejskiej w Chełmnie w terminie podanym w niniejszym wezwaniu.
W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie , właściciel pojazdu popełnia wykroczenie nie wskazania sprawcy wykroczenia drogowego organowi uprawnionemu jakim jest Straż Miejska      ( art. 96§3 KW).
Sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.