INTERWENCJE

12.04.2016

Nabór na DWA wolne etaty

    
URZĄD MIASTA
ul. Dworcowa 1
86 -200 Chełmno


Ogłoszenie Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy, aplikanta Straży Miejskiej w Chełmnie

1.Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 21 lat,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie minimum średnie,
5. nienaganna opinia,
6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7. niekaralność (nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego),
8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9. posiadanie prawa jazdy kat. B
10. znajomość obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:

1. odporność na stres,
2. dyspozycyjność,
3. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
4. umiejętność współpracy, zachowania życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi, i współpracownikami,
5. cierpliwość,
6. terminowość.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
4. konwojowanie dokumentów itp.
5. patrolowanie miasta.

4.Wymagane dokumenty:
1, życiorys(CV),
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie(kserokopia),
4. oświadczenie o niekaralności
5.książeczka wojskowa(kserokopia),
6.prawo jazdy kat"B"(kserokopia).

5.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1(pokój nr 101 - biuro podawczo - informacyjne) w terminie do dnia 25.04.2016r. do godziny 12.00 .
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą, „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 poz. 1182 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 )" Uwaga! Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie ze wskazaniem stanowiska którego dotyczy.

INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?