INTERWENCJE

08.02.2016

Wyrzucał gruz na tereny zielone

W dniu 02.02.2016r. dyżurny straży miejskiej otrzymał informację, że pewien mężczyzna na ul. Orlej wyrzuca gruz na tereny zielone przy akwenie wodnym , przez co zanieczyszcza teren.
Zgłoszenie potwierdzono.Mężczyzna ukarany został grzywną w wysokości 200 zł. oraz nakazano uprzątnięcie terenu.


WAŻNE!
Zabronione jest wyrzucanie gruzu na tereny zielone oraz do kontenerów na odpady komunalne.
Nieczystości takie należy gromadzić  w oddzielnym kontenerze . A odbiór materiałów budowlanych  odbywa się na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu , lodu , gorącego popiołu, żużlu , gałęzi , gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?