INTERWENCJE

28.10.2013

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - ul. Grudziądzka

INFORMUJEMY!
Zmiana organizacji ruchu na ul. Grudziądzkiej

Zakaz ruchu dotyczy wszystkich kierowców pojazdów (osobowych, ciężarowych ,dostawczych, motocyklistów) z wyjątkiem osób posiadających specjalne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Chełmno.
O zezwolenie ubiegać się mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą , mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji oraz w innych okolicznościach podanych we wniosku.
Pismo należy składać w okienku podawczym Urzędu Miasta w Chełmnie.
Zezwolenie wydawane będzie po wcześniejszym rozpatrzeniu.Zakaz ruchu nie będzie dotyczył rowerzystów.
Ze względu na zwiększoną liczbę osób poruszających się na rowerach, ul. Grudziądzka będzie dostępna dla ruchu rowerowego.
Zakaz ruchu w obu kierunkach , nie będzie obejmował osób poruszających się na rowerach.


 INFORMACJE

05.01.2017
Źródło -Gazeta Pomorska

10.04.2014
Źródło " Gazeta Pomorska"
24.03.2014
  Źródło " Czas Chełmna"
21.03.2014
"Czas Chełmna"

04.03.2014
Straż Miejska dysponuje nowym alkomatem. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz prowadzić pojazd, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w budynku straży miejskiej.20.12.2012
Poszkodowani spędzą Święta Bożego Narodzenia  na nowym mieszkaniu.
16.11.2012
Municypalni i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotarli do większości z 60 rodzin pomieszkujących na działkach. Wszystkim przedstawiono możliwość spędzenia zimy w schronisku.
12.05.2011
- Staramy się pomagać jak możemy - mówi komendant. - Zabezpieczamy imprezy, teraz np. majowe, bo do modlących się przy studzience kiedyś rzucano kamieniami i butelkami. Zatrzymujemy wiele osób poszukiwanych. ... Czytaj dalej ........
03.03.2015
Znak B-39 nadal obowiązuje na ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Krótką.

Nie obowiązuje na terenie starego miasta w obrębie murów obronnych od grudnia 2014roku.
04.03.2014
Czy straż miejska może usunąć pojazd ?
28.10.2013
Zmiana organicacji ruchu na ul. Grudziądzkiej dotyczy kierowców pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Rowerzyści są zwolnieni z zakazu.


22.10.2013
Czy osoba spożywająca alkohol popełnia wykroczenie ?