Wezwanie za szybą samochodu

Wezwanie za szybą samochodu "R"

Kierowca , który otrzymał wezwanie za szybą samochodu ze znaczkiem "R" zobowiązany jest w ciągu 7 dni
wstawić się do
Straży Miejskiej w Chełmnie

wzór