zagubione zwierzęta

21.11.2012

Bernardyn

Pies został wyłapany i przewieziony do schroniska dla zwierząt. Właściciel proszony jest o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej.

wiadomości

Posiadaczy zwierząt obowiązuje

-zarejestrowanie psa;
-oplacenie podatku za psa
-posiadanie aktualnego szczepienia

-wyposażenie psa w obrożę;

-prowadzenie psa na uwięzi

-pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec; -stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi.

-Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

-Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem

-usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach,  itp.); postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

-Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym

-niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.