zagubione zwierzęta

09.12.2013

Adopcja zakończona

Pierwsza adopcja psa , dzięki naszej stronie internetowej zakończyła się sukcesem. York znalazł nowy dom. Jak widać zaprzyjaźnił się już ze swoją nową Panią.


Na zdjęciu nowa własicielka ze swoim nowym pupilem.

wiadomości

Posiadaczy zwierząt obowiązuje

-zarejestrowanie psa;
-oplacenie podatku za psa
-posiadanie aktualnego szczepienia

-wyposażenie psa w obrożę;

-prowadzenie psa na uwięzi

-pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec; -stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi.

-Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

-Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

-niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem

-usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach,  itp.); postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

-Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym

-niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.